top of page

Letselschade bedragen

 

U bent betrokken geweest bij een ongeval en heeft hierdoor letsel opgelopen. Door dit ongeval ervaart u lichamelijke klachten en maakt u kosten of loopt u inkomsten mis. U kunt deze schade verhalen op de aansprakelijke partij. U weet echter niet op welke schadevergoeding u recht heeft. Delta Letselschade informeert u over de hoogte van de letselschade bedragen.

Hoogte letselschade bedragen

De hoogte van uw schadevergoeding is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat al uw huishoudelijke werkzaamheden te verrichten en heeft u hierbij hulp nodig? Maakt u medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt? Loopt u inkomsten mis doordat u niet meer kunt werken?

Een van de letselschadespecialisten van Delta Letselschade gaat met u in gesprek en berekent voor u de hoogte van uw schadevergoeding. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft. De juridische hulp van Delta Letselschade is altijd 100% gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op via 010 6680 133.

Wilt u direct weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan de letselschadetest.

Bedragen smartengeld bij letselschade

Als slachtoffer van letselschade heeft u recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor het leed dat u vanwege het opgelopen letsel heeft meegemaakt. De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de ernst van het opgelopen letsel. U kunt hierbij denken aan de volgende categorieën:

 1. Gering letsel
  Soort letsel: kneuzingen - kleine botbreuken - lichte hersenschudding - kleine vleeswonden - schaafwonden


  Maximale schadevergoeding: €2.000,-

   

 2. Licht letsel
  Soort letsel: een korte ziekenhuisopname - operatieve ingreep - gebitsbeschadiging - arbeidsongeschiktheid gedurende enkele maanden - littekenvorming


  Maximale schadevergoeding: €3.500,-

   

 3. Matig letsel
  Soort letsel: gescheurde kniebanden - amputatie van een gedeelte van vingers - licht whiplash letsel - nekletsel, gedeeltelijk verlies van gebit - psychische schade - littekens door vleeswonden - gecompliceerde botbreuken

  Maximale schadevergoeding: €9.000,-

   

 4. Ernstig letsel
  Soort letsel: ernstige verbrijzelingsfractuur - blijvende visusvermindering - eenzijdige doofheid - coma - tijdelijke bewusteloosheid - beenverkorting - schedelbasisfractuu -, ernstig whiplash letsel - ernstig inwendig letsel

  Maximale schadevergoeding: €21.000,-

   

 5. Zwaar letsel
  Soort letsel: verlies van reuk - verlies van smaak - langdurige geestelijke instabiliteit - langdurige coma of langdurige bewusteloosheid

  Maximale schadevergoeding: €43.000,-

   

 6. Zeer zwaar letsel
  Soort letsel: ernstige geestelijke instabiliteit - ernstige brandwonden - verlies of functieverlies van ledemaat (arm, been, hand of voet) - een hoge dwarslaesie - blindheid aan beide ogen - verlies van spraak

  Maximale schadevergoeding: €76.000,-

   

 7. Uitzonderlijk zwaar letsel
  Soort letsel: zeer ernstige brandwonden - volledige dwarslaesie - ernstig beperkte tot geen communicatie mogelijkheden

  Hoogte schadevergoeding: vanaf €76.000,-

Voorbeelden bedragen bij letselschade

 

De hoogte van van uw schadevergoeding door letsel is afhankelijk van meerdere factoren. Twee personen kunnen eenzelfde soort letsel oplopen, maar toch kan hun recht op een schadevergoeding aanzienlijk verschillen. Hoe zit dit nu precies?

Voor het vaststellen van de hoogte van uw vergoeding dient er gekeken te worden naar uw persoonlijke omstandigheden. Werkte u voorafgaand aan het ongeval als zelfstandig ondernemer en kunt u dankzij het opgelopen letsel niet meer werken? In dit geval is er vaak sprake van een fors verlies aan verdienvermogen. De aansprakelijke partij dient dit verlies te compenseren.

Verrichtte u voorafgaand aan het ongeval huishoudelijke werkzaamheden en kunt u deze werkzaamheden nu niet meer uitvoeren? U heeft in dit geval recht op een vergoeding voor huishoudelijke hulp. U hoeft hiervoor niet altijd daadwerkelijk kosten te hebben gemaakt.

De hoogte van letselschade bedragen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Om u een beeld te geven van de mogelijkheden vind u op deze pagina voorbeelden van letselschade bedragen uit de rechtspraak.

1. Whiplash na verkeersongeval

 

Totale schadevergoeding: €10.000,-

Een zelfstandige kapster raakt betrokken bij een verkeersongeval waardoor zij een whiplash oploopt. Hierdoor ervaart zij aanhoudende hoofdpijn en nekpijn en kan zij gedurende een langere periode haar werkzaamheden verminderd uitvoeren.

Letselschade bedragen

De rechter bepaalt in het vonnis dat de kapster recht heeft op een smartengeldvergoeding van €10.000,-.

2. Oog- en oorletsel na bedrijfsongeval

Vergoeding smartengeld: €34.928,-

Tijdens het verrichten van installatiewerkzaamheden ontploft er een pvc-buis in het gezicht van een 31-jarige installatiemonteur. Hierbij kreeg de monteur stukjes pvc in zijn rechteroog dat hierdoor volledig blind werd. Ook werd het trommelvlies van zijn rechteroor geperforeerd. De monteur liep hierdoor uiteindelijk gehoorverlies op aan beide oren.

Letselschade bedragen

De rechter bepaalde dat de installatiemonteur recht heeft op een smartengeldvergoeding van €34.928,-.

3. Litteken na hondenbeet

Vergoeding smartengeld: €8.003,-

Een jongen is door een pitbull-terriër in zijn gezicht gebeten. De jongen is gedurende twee dagen in het ziekenhuis verbleven en heeft hier plastische chirurgie ondergaan. Ondanks de operatie heeft de jongen diverse littekens overgehouden waarvoor hij na zijn achttiende levensjaar nogmaals geopereerd zal moeten worden, waarbij onduidelijk is of de littekens hierna volledig zullen verdwijnen.

Letselschade bedragen

De eigenaar van een dier is aansprakelijk voor de schade die door dit dier ontstaat. De rechter verplichtte de eigenaar van de hond aan de jongen een smartengeldvergoeding van €8.003,- te betalen.

4. Beenbreuk na aanrijding

Vergoeding smartengeld: €5.418,-

Toen een vrouw op de fiets reeds is zij door een personenauto aangereden. Hierdoor liep de vrouw een gecompliceerde enkelbreuk op. Vanwege het opgelopen letsel heeft de vrouw twee weken in het ziekenhuis verbleven. De vrouw heeft door het ongeval last gehad van blijvende klachten aan haar linkerbeen.

Letselschade bedragen

Wordt een fietser of voetganger aangereden door een motorvoertuig, dan is de bestuurder van het motorvoertuig in bijna alle gevallen aansprakelijk. Is het ongeval het gevolg van een fout van de voetganger/fietser, dan moet de bestuurder van het motorvoertuig alsnog minstens 50% van de schade vergoeden.

De rechter bepaalde in deze zaak dat de verzekeraar van het motorvoertuig €5.418,- aan smartengeld moet vergoeden aan de vrouw.

5. Letsel aan gebit

Vergoeding smartengeld: €12.863,-

Een vrouw is tijdens een ruzie met haar buurman met een vuist in haar gezicht geslagen. Hierdoor is haar onderkaak op twee plaatsen gebroken. Ook werden haar bovenkaak en boventanden ernstig beschadigd. Vanwege het opgelopen letsel is de vrouw jarenlang onder tandheelkundige behandeling geweest.

Letselschade bedragen

De rechter wees in dit geval een smartengeldvergoeding van €12.863,- toe. De rechter kwam tot deze vergoeding vanwege de geleden pijn, de jarenlange behandeling en de omstandigheid dat de vrouw vanwege het opgelopen letsel geen vast voedsel heeft kunnen eten.

Wat is er gebeurd?

Heeft u door de schuld van een ander letselschade opgelopen? De kans is groot dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Laat ons weten wat u is overkomen. Een van onze letselschadespecialisten neemt direct contact met u op en adviseert u over uw kansen en de hoogte van uw vergoeding. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn.

Gelukt!

Letselschade berekenen (1-4 min.)

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Bent u benieuwd naar de hoogte van deze vergoeding? Doe dan de letselschadetest en weet direct waar u aan toe bent.

Meest bezochte pagina's

Wat is er gebeurd?

Heeft u letsel opgelopen en bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Laat ons weten wat u is overkomen. Een van onze letselschadespecialisten neemt direct contact met u op en adviseert u over uw kansen en de hoogte van uw vergoeding. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

Wat is er gebeurd?

Heeft u door de schuld van een ander letselschade opgelopen? De kans is groot dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Laat ons weten wat u is overkomen. Een van onze letselschadespecialisten neemt direct contact met u op en adviseert u over uw kansen en de hoogte van uw vergoeding. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn.

Gelukt!

bottom of page