top of page

Letselschade door verkeersongeval

 

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval? Heeft u hierbij letselschade opgelopen? Vermoedelijk wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding van uw letselschade. Laat u in dit geval adviseren door een deskundig letselschadejurist. Delta Letselschade adviseert u kosteloos over uw rechten.

 

Wat is letselschade?

Letselschade is alle schade die u als slachtoffer ondervindt doordat u betrokken bent geweest bij een ongeval. Letselschade is hierin een breed begrip: hieronder valt zowel lichamelijke als geestelijke schade.

 

Laat u zo goed mogelijk adviseren wanneer u schade oploopt door letsel. Letselschade bestaat namelijk uit een groot aantal schadeposten dat per individu verschilt. Een vakkundig letselschadespecialist kan al uw schadeposten op een rij zetten zodat u een maximale schadevergoeding ontvangt.

Welke kosten worden er gemaakt bij letselschade?

Letselschade bestaat uit veel verschillende soorten schade en verschilt per situatie. Het kan voorkomen dat u als slachtoffer snel herstelt van uw letsel. Uw schade is in dit geval beperkt. Helaas komt het ook voor dat slachtoffers blijvend letsel oplopen. In dit geval bestaat de letselschade uit veel verschillende en grote schadeposten. U kunt hierbij denken aan toekomstige schade door het mislopen van inkomsten. Ook heeft u recht op een smartengeld vergoeding. Enkele veel voorkomende schadeposten bij letselschade zijn onder andere:

 

 • Gederfde inkomsten

 • Smartengeld

 • Medische kosten (eigen risico zorgverzekering of behandelingen fysiotherapie

 • Reiskosten

 • Huishoudelijke hulp

 • Schade aan uw fiets/auto/kledingmobiel in het geval van een ongeluk


Dit is natuurlijk een beperkte selectie van de mogelijke kostenposten, in uw situatie kan er sprake zijn van aanvullende schade. Heeft u letselschade opgelopen en is een ander aansprakelijk voor deze schade? Laat u dan volledig kosteloos adviseren door een van onze letselschadespecialisten. Binnen enkele minuten weet u of u recht heeft op een vergoeding en gaan wij voor u aan de slag in het verhalen van uw schade. Zo kunt u volledig richten op uw herstel terwijl u weet dat uw belangen zorgvuldig behartigd worden.

Immateriële schade door letsel

De meeste schadeposten die in het vorige stuk zijn beschreven, worden ook wel materiële schadeposten genoemd. Deze schade is nauwkeurig in geld uit te drukken. Aan de hand van een berekening kan bijvoorbeeld de hoogte vastgesteld worden van de gederfde inkomsten of huishoudelijke hulp. Naast deze schadeposten kan letselschade ook bestaan uit immateriële schade.


Immateriële schade is de letselschade die niet gemakkelijk in geld is uit te drukken. Het gaat hierbij om de u als slachtoffer persoonlijk ervaart doordat u betrokken bent geweest bij en ongeval en hierdoor letsel heeft opgelopen. Hierbij kunt u denken aan:

 

 • Langere perioden last hebben van pijnklachten

 • Vanwege uw lichamelijke of geestelijke klachten niet meer uw hobby’s kunnen uitvoeren

 • U heeft door het ongeval angstklachten ontwikkeld voor bepaalde situaties

 • U heeft last van een verminderde levenslust

 • U komt sinds het ongeval moeilijk in slaap of wordt regelmatig wakker tijdens uw slaap

 • Geestelijke klachten doordat u vanwege het letsel arbeidsongeschikt bent geworden

Waar kunt u letselschade oplopen?

Het vaakst ontstaat er letselschade door een verkeersongeval. U kunt betrokken raken bij een verkeerssituatie doordat u met uw motorvoertuig in aanrijding komt met een ander motorvoertuig. Ook kunt u als voetganger of fietser worden aangereden door een motorvoertuig. In dit geval gelden er bijzondere regels die u beschermen, zelfs als het ongeval te wijten is aan uw schuld. Ook in andere situaties kunt u letselschade oplopen. Graag informeren wij u kort over verschillende situaties waarin u schade door letsel kunt oplopen:


Letselschade in het verkeer
Zoals hiervoor aangegeven, ontstaat letselschade het vaakst in het verkeer. Wanneer iemand een verkeersfout maakt en uw auto aanrijdt, heeft u recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding zal door de andere partij moeten worden betaald. In bijna alle gevallen is de ander verzekerd en kan de schade verhaald worden op de verzekeraar.


Bent u deel schuldig aan het ontstaan van het ongeval? In dit geval kan uw schade alsnog gedeeltelijk verhaald worden op de andere partij. Een vakkundig letselschadespecialist kan u adviseren over de schulddeling. Daarnaast kan uw letselschadespecialist met de verzekeraar van de aansprakelijke partij in onderhandeling treden om uw schadevergoeding percentage zo hoog mogelijk te krijgen.


Letselschade in verkeer (als fietser)
Bent u als fietser betrokken geweest bij een ongeval met een motorvoertuig, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Zelfs als het ongeval te wijten is aan uw schuld. In tegenstelling tot ongevallen die ontstaan wanneer u in de auto rijdt, heeft u als fietser recht op een schadevergoeding voor letselschade van minimaal 50%. Dit is een wettelijke regel die altijd van toepassing is. Hiervan kan slechts worden afgeweken wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van de automobilist. In de meeste wordt overmacht van de automobilist echter niet aangenomen en kunt u uw schade verhalen op de aansprakelijke partij.


Letselschade in bedrijfsvoering
Ook op het werk vinden er regelmatig ongelukken plaats waardoor letselschade kan ontstaan. In het merendeel van de gevallen zal uw werkgever hiervoor aansprakelijk zijn. Het is immers de plicht voor de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin het risico op ongelukken minimaal is. In de praktijk wordt de schadevergoedingsplicht aangenomen tenzij kan worden aangetoond dat een werknemer roekeloos heeft gehandeld.

 

Heeft u letselschade opgelopen door een collega, dan is uw werkgever hiervoor aansprakelijk. De eis hiervoor is wel dat deze letselschade is ontstaan tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Ook dit vloeit voort uit het feit dat de werkgever verantwoordelijk is voor het handelen van de werknemers binnen het bedrijf.


Letselschade door ander soort ongeval
Een restcategorie is letselschade die is ontstaan na afloop van een regulier ongeval. Hier kunt u denken aan een hondenbeet tijdens het wandelen, maar ook aan een val van een paard of aan letsel door een gebrekkig product. Als de schade het gevolg is door schuld of verwijtbaarheid van de andere partij dan komt deze schade voor vergoeding in aanmerking.

Mocht u hiermee te maken krijgen en wilt u de schadevergoeding voor letselschade op de ander verhalen dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een vakkundig letselschadespecialist. Een vakkundig letselschadespecialist kan u adviseren over uw kansen en mogelijkheden.

Gratis rechtsbijstand bij letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door de schuld van een ander? Delta Letselschade staat u volledig kosteloos bij in het verhalen van uw schade. Hoe dit mogelijk is? Wij verhalen niet alleen uw schade, maar ook onze kosten op de aansprakelijke partij. Dit betekent dat u nooit hoeft te betalen voor onze juridische bijstand.

 

Lukt het ons niet om onze volledige schade op de aansprakelijke partij te verhalen, dan nemen wij deze kosten voor eigen rekening. Met Delta Letselschade weet u steeds waar u aan toe bent.

Letselschade berekenen (1-4 min.)

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Bent u benieuwd naar de hoogte van deze vergoeding? Doe dan de letselschadetest en weet direct waar u aan toe bent.

Meest bezochte pagina's

Wat is er gebeurd?

Heeft u letsel opgelopen en bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Laat ons weten wat u is overkomen. Een van onze letselschadespecialisten neemt direct contact met u op en adviseert u over uw kansen en de hoogte van uw vergoeding. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

Wat is er gebeurd?

Heeft u door de schuld van een ander letselschade opgelopen? De kans is groot dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Laat ons weten wat u is overkomen. Een van onze letselschadespecialisten neemt direct contact met u op en adviseert u over uw kansen en de hoogte van uw vergoeding. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn.

Gelukt!

bottom of page